Kindertheater: De Recycle Machine

Kindertheater: De Recycle Machine

zondag 9 juni 2024 vanaf 13:30
Eventkerk de 7e Hemel Didam (Loil)
Boh Foi Toch

Boh Foi Toch

zaterdag 21 september 2024 vanaf 20:00
Eventkerk de 7e Hemel Didam (Loil)
Oaverdrieven ku’j het beste met nen boot (Try Out)

Oaverdrieven ku’j het beste met nen boot (Try Out)

vrijdag 1 november 2024 vanaf 20:00
Eventkerk de 7e Hemel Didam (Loil)